Electrotherapie
Pijnbehandeling
Revalidatie
Spierstimulatie
Sportblessures
Incontinentie
Beroerte / CVA
Wondheling
Koude- / Warmtetherapie

Therapie / Indicaties


Pijnbehandeling

Pijn kan vele verschillende oorzaken hebben. Het is heel belangrijk te onderkennen, dat pijn een waarschuwing van het lichaam is.
Lees meer over Pijnbehandeling


Spierstimulatie
Elektrische prikkels worden via de huid naar de spier(en) geleid. Door een patroon van aanspannen en ontspannen wordt de spier geoefend en wint aan massa en kracht.
Lees meer over Spierstimulatie


Sportblessures
Sportblessures treden op in vele variaties, maar zijn vaak terug te voeren op verstuikingen/ zwellingen, spierblessures en pijnklachten.
Lees meer over Sportblessures


Aandrang-incontinentie
Aandrangincontinentie wordt o.m. gekenmerkt door de behoefte of noodzaak om heel vaak per etmaal te plassen en/of moeite om de blaas goed te legen, mogelijk in combinatie met pijn in de bekkenbodemregio.
Lees meer over Aandrang-incontinentie

Stress- en mixed incontinentie
Bij Stress- en Mixed Incontinentie treedt urineverlies op bij fysieke inspanningen. Bekende voorbeelden zijn urineverlies bij hoesten, niezen en hurken.
Lees meer over Stress- en Mixed incontinentie


Beroerte  / CVA
Vaak wordt een beroerte vooraf gegaan door waarschuwingen (TIA: transient ischemic attack), die niet altijd door de patiënt worden herkend. Bij een TIA krijgt een deel van de hersenen gedurende korte tijd geen zuurstof.
Lees meer over Beroerte - CVA


Wondheling
Decubitus (doorligwonde) is een huidwond, die ontstaat door het afsterven van weefsel als gevolg van (langdurige) druk. Kleine bloedvaatjes worden dichtgedrukt. Het weefsel krijgt te weinig zuurstof en voedingsstoffen, waardoor de huid en onderliggend weefsel afsterven.
Lees meer over Wondheling met hoogvoltstroom


Warmtetherapie / Koudetherapie
Thermotherapie is een verzamelnaam voor behandelingsmethodes, waarbij gebruik wordt gemaakt van warmte of van koude.
Lees meer over Warmtetherapie en Koudetherapie - Stadtholder

Contra-indicaties
Indien u lijdt aan een ziekte en/of klachten hebt over uw gezondheid wordt dringend aanbevolen altijd eerst een arts/therapeut te raadplegen om de oorzaak van de ziekte/klachten te laten vaststellen.
Lees meer over Contra-Indicaties